You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE SERVICII SOCIALE, ADMINISTRATIV

  • Acasă
  • Despre noi
  • SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE SERVICII SOCIALE, ADMINISTRATIV

SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE SERVICII SOCIALE, ADMINISTRATIV

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICĂ ȘI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE, ADMINISTRATIVE

Conform Planului Anual de Achizitii Publice, stabilit pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de serviciile si unitatile din subordinea DGASPC Bistrita-Nasaud, elaboreaza calendarul procedurilor de atribuire, necesar pentru planificarea si derularea conform legii a procesului de achizitii publice.

Administreaza contul DGASPC Bistrita-Nasaud in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice – SEAP – asigurand realizarea achizitiilor publice, procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice pe baza instrumentelor si tehnicilor specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, pe baza principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Organizeaza si asigura gestionarea patrimoniului DGASPC Bistrita-Nasaud, propune masurile ce sunt necesare a fi luate pentru exploatarea in siguranta a cladirilor, pentru a conserva si spori valoarea bunurilor imobile pe care le are in administrare, urmareste executarea lucrarilor de intretinere si reparatii.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333