You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biroul Adopții și Postadopții

BIROUL ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII

Biroul Adopții și Postadopții

Data de contact: Biroul Adopții și Postadopții Bistrița, str. Sucevei, nr. 1-3, tel. 0263/232384 interior 44, fax. 0263/215752 Șef birou: Mirela Sângeorzan

Scopul biroului: Asigurarea procedurilor de adopție internă în conformitate cu legislația în vigoare Servicii oferite : Informare, evaluare, consiliere și sprijin pentru familiile și copii care sunt integrate într-o etapă a procedurii de adopție

Are următoarele atribuții principale:

informarea, sprijinirea, pregătirea, evaluarea, potrivirea familiilor potențial adoptive păstrarea evidenței copiilor a căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopție realizarea demersurilor vizând deschiderea procedurii adopției interne realizarea potrivirii teoretice și practice a copiilor pentru care instanța a admis deschiderea procedurii de adopție internă realizarea demersurilor pentru încredințarea în vederea adoptării unui copil la familie / persoana atestată ca aptă să adopte monitorizarea bilunară în perioada de încredințare în vederea adoptării; întocmirea raportului final cu propunerea de aprobare a adoptării de către instanța de judecată monitorizarea trimestrială a adopțiilor încuviințate de instanța de judecată asigurarea de servicii pentru familiile biologice ale copiilor adoptați și pentru copiii adoptați sau care urmează să fie adoptați desfășurarea acțiunilor de informare și promovare a adopției naționale

Legislație

Legea nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană privind adopția copiilor, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967; Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată la 19.04.2012 ; HG 350/2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii; Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretica.Criterii pentru adopţii; ORDIN Nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţie; HG 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora; Legea 274 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța 617 din 18 decembrie 2012 privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenței unor etape administrative desfășurate în cadrul procedurilor de adoptare și coordonare a intervenției Compartimentului de adopție și postadopții în relația cu managerul de caz; Ordinul nr. 631 din 2013 privind documentele care se anexează la cererea de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană / familie care poate fi adoptat, ca urmare a expirării atestatului anterior.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333