You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Coronavirus - covid19

ANUNT IMPORTANT !!!

In contextul riscului de raspandire cu CORONA VIRUS COVID- 19, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTR1TA- NASAUD APLICA URMATOARELE MASURI, PENTRU PERIOADA 11.03.2020- 22.03.2020:

- SUSPENDAREA ACTIVITATII CU PUBLICUL( acordarea de: bilete de calatorie, carduri europene pentru dizabilitate, legitimatii de transport); Pentru situatiile care impun urgenta maxima, solicitantul poate transmite cerere prin posta, sau la adresa de mail : office@dgaspcbn.ro, fax.0263/215752, urmand a i se remite documentele solicitate prin posta.

- SUSPENDAREA ACTIVITATII DE INCASARI IN NUMERAR, platile realizandu-se prin virament bancar.

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții http://andpdca.gov.ro/

Anuntul oficial DGASPC aici

Alături de oameni

DGASPC B-N nu închide porțile, modifică doar modalitățile de acces!

DGASPC B-N ia măsuri de protejarea copiilor și a persoanelor adulte vulnerabile (instituționalizate sau din comunitate):

Având în vedere necesitatea de a asigura unele măsuri pentru prevenirea și combaterea infectiilor de natură virală, precum și numărul mare de petenți care se deplasează din întreg județul la DGASPC B-N pentru a solicita informații sau a depune documente, până la data de 31.03.2020 inclusiv, angajații înstituției își vor desfășura activitatea prin metode alternative (telefon, online sau corespondență poştală).

În sprijinul persoanelor care au nevoie urgentă de documente, acestea se vor transmite prin poștă.

În situația în care se identifica o situație de urgență, intervenția va fi corespunzătoare!

Anuntul oficial DGASPC aici

Anunț

Avand in vedere recomandarile Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, inaintate prin Dispozitia metodologica nr. 6377/09.03.2020, privind masurile de prevenire ce trebuie luate în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății lucrătorilor, dar și acoperirea situațiilor apărute ca urmare a imposibilității unui număr de lucrători de a-și desfășura activitatea la locul de muncă, în contextul existenței virusului COVID-19:

În perioada 12.03.2020-31.03.2020, NU se vor prelua cereri/dosare in vederea admiterii in centrele rezidentiale pentru adulti, din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud.

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR/REPREZENTANŢILOR LEGALI,

Ca urmare a măsurilor de protecţie a populaţiei împotriva COVID-19 vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 11.03.2020 şi până la noi reglementări Serviciul Evaluare Complexă a Copilului va prelua dosare (cazuri noi) precum şi documentele necesare pentru copilul pentru care se solicită reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap online sau prin reprezentanţii Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei de domiciliu.

Pentru a asigura continuitatea drepturilor de care beneficiază copilul încadrat în grad de handicap, vă rugăm să luaţi măsurile care se impun pentru transmiterea documentelor în timp util.

Relaţii suplimentare la telefoanele:

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR (persoane cu handicap),

Ca urmare a măsurilor de protecţie a populaţiei împotriva COVID-19 vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 11.03.2020 şi până la noi reglementări Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap prelua dosare (cazuri noi) precum şi documentele necesare pentru persoanele care solicită reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap, online sau prin Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei de domiciliu.

Pentru a asigura continuitatea drepturilor de care beneficiază persoanele încadrate în grad de handicap , vă rugăm să luaţi măsurile care se impun pentru transmiterea documentelor în timp util.

Relaţii suplimentare la telefoanele:

UNICEF

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333