You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI

Comisia pentru Protectia Copilului

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, este organul de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean, cu activitate decizionala în materia protectiei si promovarii drepturilor copilului. 1. Comisia are urmatoarele atributii principale: a) stabileste încadrarea copiilor cu dizabilitati într-un grad de handicap; b) stabileste masurile de protectie speciala a copiilor, în conditiile legii; c) reevalueaza periodic hotarârile privind masurile de protectie, precum si încadrarea în grad de handicap, pe baza sesizarii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului; d) revoca sau înlocuieste masura stabilita, în conditiile legii, daca împrejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist; f) solutioneaza plângerile adresate de copii, în masura în care solutionarea acestora nu este stabilita de lege în competenta altor institutii; g) promoveaza drepturile copilului în toate activitatile pe care le întreprinde; h) informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile si obligatiile pe care le au fata de copil pe durata masurii plasamentului; i) stabileste, în conditiile legii, cuantumul contributiei lunare a parintilor la întretinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul. 2. Comisia îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege. Hotarârile Comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecarii fiind solutionate potrivit regulilor speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2004 (cu modificarile legale).

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333