You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Centrul pentru Protectia Copilului Beclean

  • Acasă
  • Centrul pentru Protectia Copilului Beclean

Prezentare

Scurtă descriere
Centrul pentru Protectia Copilului Beclean cu sediul in str.L.Rebreanu, nr. 22A, telefon- fax: 0263/343719, face parte din structura de servicii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud. Conform Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 90/ 28.11.2012 privind aprobarea reorganizarii, organigramei si a statutului de functii a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita- Nasaud, incepand cu data de 01.01.2013, Centrul pentru Protectia Copilului Beclean are in componenta urmatoarele centre:
  • Centrul de plasament de tip familial pentru copii;
  • Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilitati –Echipa mobila-CRZCD-EM;
  • Compartimentul conducere, contabilitate, salarizare si administrativ deserveste toate centrele componente;
Centrul pentru Protectia Copilului Beclean dispune de un mic parc cu influente orientale, iar rondourile de trandafiri te primesc zambitoare si pline de miresme
Conducerea centrului
Săsărman Sânziana - Șef centru Contact: Tel: E-mail:

Servicii oferite

Centrul de plasament de tip familial pentru copii ( CPF ) are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale. CPF face parte din structura de servicii a Centrului pentru Protectia Copilului Beclean. Este amplasat intr-un loc accesibil pentru toti membrii comunitatii, tinand cont de mijloacele de transport, de comunicare si de distanta fata de alte servicii sociale comunitare, precum si de facilitatile de educatie si recreere. Compartimentarea CPF si numarul de copii/apartament: -2 apartamente sunt situate in corpul A1, etaj I ( Ap. 1-6 locuri; Ap.2-8 locuri - 2 apartamente sunt situate in corpulA1, etaj II ( Ap.3 -6 locuri; Ap.4 -8 locuri ) - 2 apartamente sunt situate in corpul A1 etaj III ( Ap.5 –6 locuri;Ap.6– 8 locuri ) - 4 apartamente situate in corpul A2 parter, etaj I-II-III ( ap.7- 8 locuri, ap.8- 8 locuri, ap.9 – 8 locuri, ap.10- 8 locuri ) Beneficiarii CPF sunt copii aflati in dificultate, cu varsta cuprinsa intre 3-26 ani. CPF asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate, decente si asemanatoare mediului familial. Gazduirea copiilor in CPF este pe perioada determinata, serviciul asigurandu-se, cu implicarea directa a managerului de caz, ca reintegrarea in familie sau in comunitate, cu precadere cea de provenienta a copilului, are loc in cel mai scurt timp de la admiterea acestuia in CPF Locatia CPF este amenajata si mobilata adecvat nevoilor copiilor rezidenti, ca numar, distributie pe sexe, varsta, traditii etnice si culturale, etc. Fiecare copil beneficiaza de un spatiu propriu intr-un dormitor. In dormitor se asigura o suprafata locuibila de 9,35mp/copil. In dormitor, copiii au: un pat propriu, cu saltea, curat si confortabil, dotat cu echipamentele necesare; dulap pentru haine ce se poate incuia; sursa de lumina individuala; birou, scaune; covor sau material potrivite; perdele sau transparente. Copilul este incurajat sa-si personalizeze spatiul sau cu elemente decorative, in functie de preferintele sale si are mobila individuala. Suntem atenti la : Fiecare copil / tanar este ocrotit in baza unui plan individualizat de protectie, care este dezvoltat in programe de interventie specifica pentru urmatoarele aspecte: nevoile de sanatate si promovare a sanatatii; nevoile fizice si emotionale; nevoile de ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii; nevoile educationale si urmarirea obtinerii de rezultate scolare corespunzatoare potentialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalitati de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu parintii, familia largita, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil si modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi; unitatea este deschisa catre comunitate, asigurand accesul si conditiile pentru ca toti copiii aflati in sistemul de protectie sa poata contacta in viata lor orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu din comunitate. unitatea organizeaza cel putin de 2 ori/ an activitati la care participa membrii ai comunitatii: autoritati, colegi ai copiilor si parintii acestora, profesori, vecini, etc. copiii au posibilitatea sa-si invite colegii si prietenii din comunitate la sarbatorile personale ( aniversari, onomastica ). asigura copiilor necesarul de imbracaminte, incaltaminte, rechizite si alte echipamente, precum si bani de buzunar, in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand individualitatea si nevoile fiecarui copil ; sprijina si promoveaza prin mijloace corespunzatoare, educatia copiilor, in unitati de invatamant din comunitate; asigura fiecarui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele materiale necesare pentru a avea acces, a se integra si a frecventa in mod regulat unitatea de invatamant; asigurarea copiilor oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, cognitiva, sociala si emotionala a copiilor; asigura o pondere adecvata a activitatilor de recreere, socializare a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn si odihna, in cadrul programului zilnic al acestora; promoveaza si asigura copiilor petrecerea timpului liber, mai ales a sfirsitului de saptamana si a vacantelor scolare in propria familie; asigura, cel putin intr-una din vacantele scolare de pe parcursul unui an, minim o saptamana de tabara, petrecuta in afara centrului, precum si cel putin 4 excursii pe an; asigura conditiile si materialele necesare, conform varstei si optiunilor copiilor, pentru derularea activitatilor recreative si de socializare in cadrul centrului si in comunitate;
Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati-Echipa Mobila este un serviciu pentru protectia copilului ce are ca misiune asigurarea pe timpul zilei pentru copiii cu dizabilitati din centrul de plasament, familia biologica si asistenta maternala a urmatoarelor servicii sociale : terapii recuperatorii adecvate ( kinetoterapie, logopedie, terapie ocupationala, evaluare psihologica, consiliere, asistenta psihopedagogica si servicii de asistenta sociala ) ; socializare ; Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati-Echipa Mobila face parte din structura de servicii a Centrului pentru Protectia Copilului Beclean. Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati– Echipa Mobila Beclean, functioneaza ca serviciu de protectie sociala, este un centru de zi, fara personalitate juridica, fiind subordonat Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud, respectiv Consiliul Judetean Bistrita Nasaud . Acesta a fost infiintat in anul 2011 ( proiect Phare ) si functioneaza de la data de 28.03.2011. Centrul este situat in incinta Centrului pentru Protectia Copilului Beclean, corpul A-parter. Capacitatea centrului este de 40 de beneficiari cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani. Centrul este compus din urmatoarele: 7 camere multifunctionale ( cabinet psihologic, cabinet logopedic, sala kinetoterapie, sala terapie educationala si joc, camera senzoriala ) pentru recuperare si reabilitare dintre care: Camera asistent social Camera kinetoterapeut Camera psiholog Camera asistent fizioterapie Camera logoped Camera psihopedagog Camera primire 2 grupuri sanitare pentru copii ( un grup sanitar pentru copii cu handicap motor ) 1 grup sanitar pentru personal Rampa de acces pentru copiii cu handicap motor Spatiu de joaca in aer liber Autoturism Volkswagen dotat corespunzator pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati la domiciliu– echipa mobila in cadrul centrului isi desfasoara activitatea urmatorul personal : psiholog, logoped, psihopedagog, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistent social, asistent fizioterapie, sofer, ingrijitor curatenie. Tipuri de servicii Ingrijire si mentinerea starii de sanatate pe timpul recuperarii ( supraveghere, mentinerea starii de sanatate a copilului, respectarea normelor de igiena, asigurarea integritatii fizice si psihice a copilului ). Recuperare si reabilitare ( kinetoterapie, terapie ocupationala, ludoterapie, terapie cognitiva, terapie logopedica ). Educare, socializare si petrecerea timpului liber ( formarea si consolidarea deprinderilor si comportamentul social la copii, dezvoltarea socio-afectiva, dezvoltarea autonomiei-personale ). Evaluarea calitatii serviciilor noastre se realizeaza tinand seama de urmatoarele principii: apararea beneficiarilor in fata riscurilor previzibile cu respectarea codului de etica ; abordarea fiecarui beneficiar la nivelul unei echipe interdisciplinare; implicarea beneficiarilor ( parinte / reprezentant legal ) in planificarea propriei dezvoltari; participarea beneficiarilor ( parinte / reprezentant legal ) si a comunitatii locale in gestionarea si evaluarea serviciilor oferite precum si in strategiile de dezvoltare ale centrului; organizarea eficienta pe baza unui plan strategic pe termen lung, cunoscut de tot personalul si de beneficiar ( parinte/ reprezentant legal ); orientarea pe atingerea rezultatelor propuse pentru evolutia fiecarui beneficiar; Metodele noastre se focalizeaza pe oferirea de servicii individualizate in functie de nevoile specifice ale fiecarui beneficiar, nediscriminatorii si fara sa tina seama de etnie, sex, religie sau cultura, care incearca sa diminueze pe cat posibil dizabilitatea, pentru a oferi beneficiarului posibilitatea reintegrarii sociale. Principii generale Conduita profesională a personalului este generată de următoarele principii: prevederile Convenţiei O.N.U. privind drepturile copilului (ratificată de România prin Legea nr.18/1990); prevederile Legii 272/2004- privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; prevederile Legii nr.477/ 2004- privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; principiile care stau la baza conduitei profesionale a personalului din Centrul de Recuperare de zi pentru Copilul cu Dizabilitati- Echipa Mobila Beclean sunt: cinstea şi corectitudinea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, personalul să fie de buncredinţă şi să acţioneze în interesul superior al copilului şi pentru îndeplinirea conformă a sarcinilor de serviciu prevăzute în fişele posturilor şi în Standardelor Minime Obligatorii pentru fiecare categorie de beneficiari; imparţialitate şi nediscriminare - personalul trebuie să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes în exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute (conform codului pentru personalul contractual); integritate morală - personalului Centrului de Recuperare de zi pentru Copilul cu Dizabilitati- Echipa Mobila Beclean îi este interzis de a solicita şi accepta direct sau indirect pentru el sau altă persoană un avantaj sau beneficiu moral sau material; asigurarea priorităţii interesului public - principiul conform căruia personalul Centrului de Recuperare de zi pentru Copilul cu Dizabilitati- Echipa Mobila Beclean are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal şi exercitarea atribuţiilor funcţiei pe care o deţine; libertatea gândirii şi exprimării - personalul poate să-şi exprime şi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; asigurarea egalităţii de tratament al beneficiarilor, conform căruia personalul trebuie să se comporte la fel în situaţii identice sau similare faţă de aceştia; profesionalismul - principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; stabilirea de măsuri de intervenţie imediată respectând principiul de consultare a copilului/ familiei/ reprezentantului legal; să asigure diversificarea activităţilor cu copiii adaptate nevoilor lor care să permită deplina dezvoltare a personalităţii lor; să iniţieze programe şi să asigure resursele necesare dezvoltării serviciilor de recuperare destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu dizabilităţi şi ale familiei/ reprezentantului legal al acestora în condiţii care să le garanteze demnitatea, identitatea şi intimitatea cu toate aspectele ei, să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă, la viaţa comunităţii; să asigure copilului un mediu primitor, să-l încurajeze să-şi exprime sentimentele şi opiniile legate de situaţia în care se află (în limita posibilităţilor); personalul poate utiliza măsuri restrictive (de ex. imobilizare, izolare etc.) numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale, măsurile nu se aplică punitiv ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Sunt interzise: pedeapsa corporală, privarea de hrană apă sau somn, orice examinare intimă a copilului dacă nu are o recomandare medicală, confiscarea echipamentului sau bunurilor copilului, pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup, implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; toţi angajaţii centrului precum şi profesioniştii sau voluntarii care intervin în activitatea centrului la un moment dat sunt obligaţi să semneze contracte de confidenţialitate privind informaţiile despre beneficiari ;

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333