You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CPC Bistrița

Prezentare

Scurtă descriere
Centrul pentru Protectia Copilului Bistrita cu sediul in str.Toamnei, nr. 1A, telefon- fax: 0263/237422, face parte din structura de servicii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud. Conform Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 90/ 28.11.2012 privind aprobarea reorganizarii, organigramei si a statutului de functii a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita- Nasaud, incepand cu data de 01.01.2013, Centrul pentru Protectia Copilului Bistrita are in componenta urmatoarele centre:
Morari Adriana Elena - Șef centru Contact: Tel: E-mail:

Servicii oferite

Centrul de primire in regim de urgenta ”Copiii strazii” CPU-CS Bistrita, are drept misiune generala furnizarea si asigurarea accesului copiilor pe o perioada determinata la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii familiale si sociale sau luarea unei masuri de protectie corespunzatoare. - In cadrul centrului se ofera beneficiarilor activitati de gazduire,ingrijire,educatie non-formala si informala,sprijin emotional,consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta precum si unele legate de reintegrarea sau integrarea familiala.
Misiunea Centrului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilitati Bistrita este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educatie, abilitare-reabilitare, recreeere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii cu dizabilitati. Serviciile oferite de CRZD Bistrita sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial.
Centrul Maternal Bistrita este un centru de tip rezidential pentru prevenirea separarii copilului de parintii sai, a carui misiune este de a permite formarea, mentinerea si intarirea legaturilor familiale, precum si sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilitatilor parentale, avand ca beneficiari cuplurile mama-copil.
Centrul de plasament de tip familial pentru copilul cu dizabilitati CPD Bistrita are drept misiune generala furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si integrarii/ includerii sociale.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333