You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CPC Bistrița

Prezentare

Scurtă descriere

Centrul pentru Protecția Copilului Bistrița face parte din structura de servicii sociale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.

Conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 86/ 30.06.2021 privind aprobarea reorganizarii, organigramei și a statutului de funcții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița- Năsăud, începand cu data de 01.07.2021, Centrul pentru Protecția Copilului Bistrița are în structură următoarele servicii sociale:

 • Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Exploatat, Neglijat și Telefonul Copilului – situat în orașul Năsăud, strada VAsile Nașcu numărul 47;
 • Centrul Maternal situat în orașul Năsăud, strada VAsile Nașcu numărul 47;
 • Casa de Tip Familial numărul 1 Bistrița, situate în municipiul Bistrița, strada Ion Pop Reteganu numărul 38;
 • Casa de Tip Familial numărul 1 și 2 Teaca, situate în comuna Teaca, strada Ion Creangă numărul 16, respectiv 92;
 • Casa de Tip Familial numărul 1 și 2 Năsăud, situate în orașul Năsăud, strada Piața Unirii numărul 1B, respectiv 11B;
 • Casa de Tip Familial Viişoara, situată în localitatea componentă a municipiului Bistrița, Viișoara, strada Calea Dejului numărul 272F;
 • Casa de Tip Familial Unirea, situată în localitatea componentă a municipiului Bistrița, Unirea, strada Valea Slătiniței, numărul 2E.
 • Toate serviciile sociale sunt coordonate de către șeful Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița, Morari Adriana Elena, telefon 0748114218

  Morari Adriana Elena - Șef centru Contact: Tel: 0748114218

  Structura / Servicii oferite

  Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Exploatat, Neglijat și Telefonul Copilului , situat în orașul Năsăud, strada Vasile Nașcu numărul 47, asigură protecţia copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă, este abuzat, neglijat, exploatat sau este abandonat în unitățile spitaliceșți.

  Serviciul are un caracter specializat fiind destinat copilului abuzat, neglijat sau exploatat.

  Principalele funcții ale centrului, sunt cele de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 • găzduire pe perioadă determinată de timp;
 • îngrijire personală;
 • educație nonformală/informală;
 • evaluare medicală inițială;
 • activități de recreere și socializare;
 • consiliere psihologică;
 • activități de spijin și educație,etc.
 • " Telefonul copilului " este organizat ca şi serviciu component funcţional în cadrul CPRU-TC. Serviciul social“Telefonul copilului 119 -Din grijă pentru copii” este un serviciu de comunicare la distanță, în scopul semnalării riscurilor de abuz, neglijare și exploatare a copilului și asigurării intervențiilor de urgență. Astfel, copiii în risc de abuz, neglijare și exploatare au posibilitatea de a semnala situația în care se află instituțiilor competente și beneficiază de consiliere și intervenții specializate pentru identificarea și soluționarea cazului în regim de urgență

  Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

 • copii abuzați, neglijați, exploatați, supuși oricăror forme de violență, găsiți sau părăsiți în unități sanitare;
 • copii ai căror unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați, sau în situația în care din orice alt motiv aceștia nu-și pot exercita drepturile și obligațiile părintești cu privire la copil.
 • Telefon: 0751159325

  situat în orașul Năsăud, strada Piața Unirii numărul 1B, este un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este asigurarea protecției și îngrijirii cuplului mamă-copil și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată.

  Fiecare cuplu mamă-copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centrul maternal, adaptată ulterior şi axată pe dezvoltarea autonomiei mamei şi pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă-copil în mediul familial, în condiţii sigure şi favorabile dezvoltării copilului.

  Centrul maternal sprijină mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltarea corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale. Centrul maternal sprijină cuplul mamă-copil în vederea dezvoltării autonomiei care favorizează reintegrarea acestuia în familie şi/sau societate.

  Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Maternal pot fi mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei gravide aflate în situații de dificultate:

 • mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale şi relaţionale;
 • mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport;
 • mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice.
 • cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială.
 • mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului.
 • Capacitatea centrului este de 12 locuri, respectiv 6 cupluri (mama-copil).

  Telefon contact: 0751159325
  situată în municipiul Bistrița, strada Ion Pop Reteganu numărul 38, telefon 0746291389

  Misiunea caselor de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială priveşte, în principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională. Misiunea şi obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului (ROF), elaborat de furnizorul de servicii sociale.

  Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, până la încetarea/înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • îngrijire personală;
 • asistența medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigurare acces beneficiari la educație, informare, cultură;
 • asistența socială - întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiile lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 • consiliere psiho-socială și suport emoțional;
 • socializare și activități culturale.
 • Capacitatea serviciilor sociale cu cazare este de 12 locuri pentru fiecare casă de tip familial”.

  situată în comuna Teaca, strada Ion Creangă numărul 16, telefon 0748114217

  Misiunea caselor de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială priveşte, în principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională. Misiunea şi obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului (ROF), elaborat de furnizorul de servicii sociale.

  Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, până la încetarea/înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • îngrijire personală;
 • asistența medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigurare acces beneficiari la educație, informare, cultură;
 • asistența socială - întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiile lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 • consiliere psiho-socială și suport emoțional;
 • socializare și activități culturale.
 • Capacitatea serviciilor sociale cu cazare este de 12 locuri pentru fiecare casă de tip familial”.

  situată în comuna Teaca, strada Ion Creangă numărul 92, 0748114217

  Misiunea caselor de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială priveşte, în principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională. Misiunea şi obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului (ROF), elaborat de furnizorul de servicii sociale.

  Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, până la încetarea/înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • îngrijire personală;
 • asistența medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigurare acces beneficiari la educație, informare, cultură;
 • asistența socială - întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiile lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 • consiliere psiho-socială și suport emoțional;
 • socializare și activități culturale.
 • Capacitatea serviciilor sociale cu cazare este de 12 locuri pentru fiecare casă de tip familial”.

  situată în orașul Năsăud, Piața Unirii numărul 11B, telefon/fax 0263-361050

  Misiunea caselor de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială priveşte, în principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională. Misiunea şi obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului (ROF), elaborat de furnizorul de servicii sociale.

  Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, până la încetarea/înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • îngrijire personală;
 • asistența medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigurare acces beneficiari la educație, informare, cultură;
 • asistența socială - întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiile lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 • consiliere psiho-socială și suport emoțional;
 • socializare și activități culturale.
 • Capacitatea serviciilor sociale cu cazare este de 12 locuri pentru fiecare casă de tip familial”.

  situată în localitatea componentă a municipiului Bistrița, Unirea, strada Valea Slătiniței numărul 272F, telefon 0704291418

  Casa de Tip Familial Unirea și Casa de Tip Familial Viișoara funcționează ca serviciu social nou înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14 din 27.01.2022 privind desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru Copilul cu Dizabilități Bistrița și înființarea Casei de Tip Familial Unirea și Casa de Tip Familial Viișoara, în structura Centrului pentru protecția Copilului Bistrița din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.

  Servicii oferite:

 • Scopul serviciilor sociale cu cazare ,,Casa de Tip Familial Viișoara” și ,,Casa de Tip Familial Unirea” este de a furniza și de a asigura pe o perioadă determinată, găzduirea, îngrijirea, reabilitarea, educaţia şi pregătirea copiilor/tinerilor cu dizabilități grave, încadrați în grad de handicap grav (motorii, psihomotorii, vizuale, asociate, psihic, etc.) în vederea integrării/reintegrării familiale şi integrării/ includerii sociale. Serviciul social ,,Casa de Tip Familial Viișoara” și ,, Casa de Tip Familial Unirea” are un caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.
 • Serviciul social, se adresează copiilor/tinerilor cu dizabilităţi grave, dependenţi, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice, mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi, dependenţă care este exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate din partea familiei. Activităţile de bază desfăşurate în cadrul serviciului sunt: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei, transfer şi mobilizare, comunicare/socializare, şcolarizare şi sprijin educational pentru nevoile de bază.
 • Capacitatea seviciilor sociale cu cazare, este de 24 de locuri, repartizate în mod egal, câte 12 locuri pe fiecare casuță.

  situată în localitatea componentă a municipiului Bistrița, Unirea, strada Valea Slătiniței numărul 272F, telefon 0704291418

  Casa de Tip Familial Unirea și Casa de Tip Familial Viișoara funcționează ca serviciu social nou înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 14 din 27.01.2022 privind desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru Copilul cu Dizabilități Bistrița și înființarea Casei de Tip Familial Unirea și Casa de Tip Familial Viișoara, în structura Centrului pentru protecția Copilului Bistrița din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.

  Servicii oferite:

 • Scopul serviciilor sociale cu cazare ,,Casa de Tip Familial Viișoara” și ,,Casa de Tip Familial Unirea” este de a furniza și de a asigura pe o perioadă determinată, găzduirea, îngrijirea, reabilitarea, educaţia şi pregătirea copiilor/tinerilor cu dizabilități grave, încadrați în grad de handicap grav (motorii, psihomotorii, vizuale, asociate, psihic, etc.) în vederea integrării/reintegrării familiale şi integrării/ includerii sociale. Serviciul social ,,Casa de Tip Familial Viișoara” și ,, Casa de Tip Familial Unirea” are un caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.
 • Serviciul social, se adresează copiilor/tinerilor cu dizabilităţi grave, dependenţi, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice, mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi, dependenţă care este exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate din partea familiei. Activităţile de bază desfăşurate în cadrul serviciului sunt: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei, transfer şi mobilizare, comunicare/socializare, şcolarizare şi sprijin educational pentru nevoile de bază.
 • Capacitatea seviciilor sociale cu cazare, este de 24 de locuri, repartizate în mod egal, câte 12 locuri pe fiecare casuță.

  Telefoane utile

  Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

  0742 056 446

  Help Line - Copiii singuri acasa

  0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

  Linie gratuita de consiliere pentru parinti

  0800 070 009

  Asociația Telefonul Copilului

  116 111

  http://www.telefonulcopilului.ro

  Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

  https://oradenet.salvaticopiii.ro

  Protectia consumatorilor

  https://infocons.ro

  Numar unic national pentru copii

  Serviciu gratuit

  119

  Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

  0800 500 333