You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CSRN Bistrița

Prezentare

Scurtă descriere
se află în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița. CSRN (ta) este o instituție de asistență socială care asigură în principal recuperarea și reabilitarea persoanelor cu handicap în baza certificatelor de încadrare în grad de handicap.

CSRN (ta) are urmatoarele atributii :

  • asigura asistență medicală de specialitate (recuperare neuromotorie);
  • asigura servicii de consiliere psihologică;
  • asigura servicii de consiliere psihologica si logopedie;
  • implementeaza proiecte si programe proprii care asigura cresterea calitatii activitatii in concordanta cu specificul centrului;
  • asigurarea respectării standardelor minime și indicatorilor stabiliți de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap;
  • asigurarea furnizării de servicii de recuperare în interesul beneficiarilor în baza unui contract incheiat cu aceștitia.
  • Principalele obiective ale CSRN (ta) sunt:

  • dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarilor prin activități de recuperare conform nevoilor acestora;
  • tratarea si accesul liber al beneficiarilor la toate serviciile centrului, fara discriminare.
  • integrare și reintegrare socială pentru persoanele adulte cu handicap.
Conducerea centrului
Dct. Iordache Monica - Șef centru Contact: Tel: E-mail:

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333