You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Inființată din anul 2005.

Prezentare

Scurtă descriere
este o componenta functionala a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BN si se afla alaturi de Centrul pentru Persoanele cu Handicap si Persoane Varsnice Nuseni.

Servicii oferite

gratuit, persoane cu handicap în baza certificatului de încadrare în grad de handicap din cadrul CIAPV Nuseni și din comunitate, conform Legii nr.448 / 2006.
Principalele obiective ale CSRN (ta) sunt:
  • asigurarea condițiilor necesare pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap locomotor din centrele rezidențiale și din familie;
  • asigurarea implementarii programelor individuale de reabilitare si integrare sociala, elaborate de Comisia pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap;
  • dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarului prin activitățile de recuperare a neuromotorie -socializare, conform nevoilor și preferințelor personale ale acestora;
  • tratarea și accesul liber al beneficiarilor la toate serviciile centrului, fără discriminare.
  • integrare și reintegrare socială pentru persoanele adulte cu handicap.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333