You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Inființată din anul 2005.

Prezentare

Scurtă descriere

Serviciul social„Casa de tip Familial Bistrița”, cod serviciu social 8790CR-C-I,cu sediul înmunicipiul Bistrița,str.Ion Pop Reteganu, nr.38, județul Bistrița-Năsăud este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.34/2018 privind aprobarea organigramei și a statului general de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăudşieste administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF numărul 000351 din 10.04.2014 emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, funcționând în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică. Scopul serviciului social „Casa de Tip Familial Bistrița”este de a furniza şi asigura pe o perioadă determinată găzduirea, îngrijirea, educaţiaşi pregătirea copiilor cu masură de protecţie specială, în vederea reintegrării/integrării familiale şisocio-profesionale. Serviciul social„Casa de Tip Familial Bistrița”are un caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi. Capacitatea serviciului social „Casa de Tip Familial Bistrița”este de 14 locuri.

Conducerea centrului
Morari Adriana Elena - Șef centru Contact: Tel: E-mail:

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333