You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Inființată din anul 2005.

Prezentare

Scurtă descriere
Casele de Tip Familial Teaca sunt amplasate în localitatea Teaca, pe Drumul Judeţean 162, în apropierea instituțiilor importante (școală, liceu, primărie, poliție, farmacie, spital, etc.), având ca utilități apa, gaz, canalizare. Casele de Tip Familial Teaca prin serviciile şi activitățile pe care le desfăşoară asigură dezvoltarea armonioasă a personalității copilului într-un cadru optim cât mai familial și în exercitarea deplină a drepturilor lor. Casele de Tip Familial Teaca oferă copiilor găzduire pe o perioadă determinată, protecție, îngrijire, educație cu scopul formării pentru (re)integrare socio-familială . Casele de Tip Familial Teaca au o capacitate de 28 de locuri. Beneficiarii caselor sunt copii aflați în dificultate cu vârsta cuprinsă între 3 și 26 ani, fiecare fiind ocrotit în baza unui Plan Individualizat de Protecție, care este dezvoltat în Programe de Intervenție Specifică pentru următoarele aspecte : - Nevoia de sănătate şi promovare a sănătăţii - Nevoi fizice şi emoţionale - Nevoia de îngrijire, securitate şi promovare a bunăstării, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă - Nevoi educaţionale şi obţinerea de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare al copilului - Nevoia de petrecere a timpului liber - Nevoia de socializare - Nevoia de menţinere a legăturilor după caz cu părinţii, familia lărgită, persoane importante pentru copil.
Conducerea centrului
Nacu Horațiu Sorin - Șef centru Contact: Tel: E-mail:

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333