You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI ȘI MONITORIZARE SERVICII SOCIALE

  • Acasă
  • Despre noi
  • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI ȘI MONITORIZARE SERVICII SOCIALE

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI ȘI MONITORIZARE SERVICII SOCIALE

Serviciul Management de Caz Pentru Adulți și Monitorizare Servicii Sociale

asigură organizarea, coordonarea şi îndrumarea următoarelor compartimente:

Compartimentul asistenţă persoane cu handicap şi vârstnice:

asigură evaluarea situaţiei socioeconomice (prin efectuarea anchetei sociale si a grilei de evaluare sociomedicală), informare, asistenţă, sprijin şi consiliere persoanei adulte cu handicap şi persoanei vârstnice neinstituţionalizate cu scopul refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale pentru a depăşi situaţiile de dificultate; asigură consilierea psihologică a persoanelor adulte cu handicap sau persoanelor vârstnice neinstituţionalizate la solicitarea acestora sau a aparţinătorilor; asigură conform convenţiei încheiate preluarea documentelor necesare şi verificarea acestora în vederea obţinerii rovinietei gratuite pentru persoane cu handicap reglementată de legislaţie şi le centralizează în vederea transmiterii către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj;

Compartimentul monitorizare servicii sociale

coordonează metodologic activitatea din cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte subordonate instituţiei din localităţile Nuşeni, Beclean, Bistrița; asigură informarea, îndrumarea, preluarea și verificarea documentelor necesare admiterii într-un centru rezidențial; Se întocmesc acordurile conform opțiunii persoanei cu handicap grav, pentru ca primaria de domiciliu sa trimita la timp contractele de munca ale asistentilor peronali sau dispzitiile de acordare a indemnizatiei lunare.

Compartimentul violență în familie și marginalizare socială

evaluează situația de violență în familie prin întocmirea anchetei sociale, asigură informarea victimelor violenței în familie a drepturilor ce le revin conform legislației în vigoare, și le îndrumă spre servicii specilizate; monitorizează cazurile de violență în familie la nivelul județului în colaborare cu autoritățile publice locale, posturile de poliție și alte instituții în vederea combaterii și diminuării fenomenului de violență în familie, precum și pentru prevenirea marginalizării lor; îndrumă și insoțește victimele violenței în familie către instituții care pot veni în sprijinul soluționării problemelor apărute; îndrumă agresorul către servicii de specialitate prin tratamente de dezalcolizare, dezintoxicare, psihologice și psihiatrice; desfășoară campanii de informare și conștientizare a fenomenului de violență în familie și marginalizare socială.

LEGISLAȚIE:

Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006 -Republicată -privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Legea Nr. 17 din 6 martie 2000 -Republicată -privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Legea Nr. 217 din 22 mai 2003 –Republicată -pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; Legea Nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenţei sociale; Ordinul Nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 -privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protective a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în system integrat și cantinelor; Ordinul Nr. 67 din 21 ianuarie 2015 -privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333