You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

 • Acasă
 • Despre noi
 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

COMPARTIMENTE:

 • Identificare, evaluare inițială și preluare cazuri
 • Plasamente rezidențiale, la rude și alte familii

Activitatea serviciului se desfasoara in baza urmatoarelor acte normative:

 1. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 ***Republicata privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in MO nr.159/05.03.2014:
 2. Ordinul nr. 1733 din 19 august 2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament;
 3. Hotararea nr. 691 din 19 iunie 2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile de asistenta sociala si a modelului cadru al documentelor elaborate de catre acestea;
 4. Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz din domeniul protectiei copilului, publicat in M.O. nr.637 din 24.07.2006;
 5. Ordinul nr. 27 din 2004 privind Standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati;
 6. Ordinul nr. 101 din 2004 privind Standarde minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 7. Ordinul nr. 21 din 2004 privind Standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;
 8. Ordinul nr. 286 din 2006 privind Normele metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie;

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333