You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prevenire abandon

Proiectul de prevenire a abandonului și separării copilului de familie

În cadrul acestui proiect au fost sprijiniți un număr de 463 de copii din 158 de familii. Sprijinul acordat acestor familii a fost divers, în funcție de nevoile identificate la nivelul familiei. Astfel unele familii au fost sprijinite în construcția unei locuințe, altele în dotarea și echiparea locuinței, în plata chiriei și a utilităților. De asemeneas-a acordatsprijin în produse alimentare și igienico sanitare pentru a acoperi nevoile de bază ale copiilor. În vederea prevenirii abandonului școlar și creșterii performanțelor școlare ale copiilor din cadrul acestor familii au fost achitate cheltuieli privind transportul școlar, programele afterschool și s-au achiziționat rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte/ încălțăminte în vederea echipării copiilor pentru școală. Pentru dezvoltarea unor relații armonioase între membrii familiei și gestionarea conflictelor sau afecțiunilor emoționale care puteau dăuna copiilor s-a facilitat accesul la servicii de consiliere și terapie de specialitate și au fost achitate costurile acestor servicii.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333