You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 • Acasă
 • Despre noi
 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Telefon: 0757-060193
E-mail: sec_adulti_bn@dgaspcbn.ro

Programul de preluare a dosarelor :

Luni-Marți-Miercuri - Joi ora 8.30-13.30

Vineri NU se lucreaza cu publicul !!!

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap este înființat în temeiul art. 88 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată. Activitatea de bază a Serviciului de evaluare complexa este evaluarea / reevaluarea persoanelor adulte care solicita încadrarea intr-un grad de handicap.

Documentele necesare pentru evaluarea complexului , prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

 • cerere-tip de evaluare complexă;
 • copie de pe documentul de identitate;
 • documente medicale:
 • referat privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist ;
 • scrisoarea medicală-tip de la medicul de familie, numai în situația primei prezentări la SECPAH;

 • copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
 • investigații paraclinice solicitate de SECPAH;
 • ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a carei rază are domiciliul sau reședința persoanei cu handicap;

 • adeverinta din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaților, copie a hotărârii de pensionare și, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverința conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

 • dosar plic de carton

Documentele se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad și tip de handicap. SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultatele cercetărilor paraclinice necesare pentru întocmirea raportului de evaluare complex, atât în ​​faza de analiză a dosarului, cât și în evaluarea propriu-zisă.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Telefonul pentru copil si familie

DGASPC B-N

0263 983

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333