You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului

E-mail: sec_copii_bn@dgaspcbn.ro

obiectivul general constă în evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare.

Cadrul legislativ

  Serviciul Evaluare Complexă a Copilului s-a înfiinţat şi funcţionează în baza art. 20, alin. 1, din Hotărârea nr. 1205 din 27 noiembrie 2001. Activitatea serviciului se bazează pe cadrul legislativ format din: metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

 • Ordinul nr.1883 din septembrie 2016 privind aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora cu completările ulterioare;

 • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • Hotărârea nr.268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • Hotărârea nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.

  • Atribuţiile Serviciului Evaluare Complexă a Copilului:

   • identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din oficiu;

   • verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într- un grad de handicap sau accesul la servicii;

   • contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

   • contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială; în situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcţiei;

   • informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi;

   • coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333