You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Inființată din anul 2005.

Prezentare

Scurtă descriere
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Beclean (CRRNA), fără personalitate juridică, face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrita-Năsăud si coordonează 3 centre: 1.Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică ”Sf. Luca” (CRRN Sf. Luca), 2.Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulti cu Alzheimer (CRRNAA), 3.Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Tineri cu Handicap (CRRNTH); CRRNA Beclean este amplasat în oraşul Beclean, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 65, 425100, BN, 0263-343149, la strada principală (ruta Bistriţa-Cluj-Napoca), permiţând accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente.În apropierea centrului se află Drumul European E 58, Drumul Naţional DN 17 care face legătura între judeţele Bistriţa – Cluj – Suceava. Pentru a face legătura între oraşul Beclean, cu celelalte judeţe ale ţării: Maramureş, Sălaj, Satu-Mare, Cluj, etc. există mijloace de transport, private sub formă de microbuze, autobuze, precum şi staţie de cale ferată. Becleanul fiind nod de cale ferată există posibilitatea de a merge cu ajutorul trenului în toate direcţiile din ţară şi străinătate.
Conducerea centrului
Candea Ana Maria - Șef centru Contact: Tel: E-mail:

Servicii oferite

CRRNA Beclean asigură în regim instituționalizat servicii medicale şi sociale, condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, recuperare și readaptare, activități de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică, protejează drepturile persoanelor cu handicap care sunt temporar sau definitiv private de mediul lor familial. Furnizează servicii sociale în condiţii legale: întreţinere completă, asistenţă medicală şi posibilităţi de recuperare constând în ergoterapie, terapie ocupaţională, kinetoterapie, psihoterapie, de integrare în viaţa comunităţii precum şi posibilităţi recreative pentru beneficiari. Serviciile sunt oferite beneficiarilor de o echipă multidisciplinară, scopul final fiind, asigurarea unei găzduiri în condiţii sigure, îngrijiri personale inclusiv medicale, obţinerea şi menţinerea pe o perioadă cât mai lungă a remisiunii terapeutice, socializare şi pe cât este posibil recuperare şi reintegrare în mediul social. Serviciile sociale furnizate de CRRNA Beclean sunt în conformitate cu standardele specifice de calitate, conform legislaţiei în vigoare. În cadrul centrului funcționează și Compartimentul contabilitate, salarizare, administrativ, întreținere și deservire. Capacitatea CRRNA Beclean este de 220 locuri din care 60 de locuri sunt pentru CRRN Sf. Luca, 80 de locuri pentru pentru CRRNAA si 80 de locuri pentru CRRNTH.

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333