You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ANUNȚURI

ANUNȚURI

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOClALE

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții

 

 

  • Se PRELUNGESC certificatele de handicap copii/adulți care urmau să expire în această perioadă, pe durata stării de urgență.
  • Evaluările pentru încadrarea în grad de handicap, programate în această perioadă, se vor realiza pe baza dosarului și telefonic sau online.
  • Părintele copilului cu handicap grav neșcolarizat și al adultului cu handicap grav fără asistent personal, beneficiază de zile libere în conditiile legii.

  • Atestatele de asistent maternal, care expiră în această perioadă, se prelungesc pe durata stării de urgență.

  • Certificatele de acreditare  și licențele furnizorilor de servicii sociale, care urmau să expire în această perioadă, se prelungesc pe durata stării de urgență.

  • Cererile și documentele doveditoare pentru beneficiile de asistență socială, se pot depune prin email.

              

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactați DGASPC, telefonic sau prin email.

IMG-20200323-WA0001.jpg

ANUNT IMPORTANT !!!

In contextul riscului de raspandire cu CORONA VIRUS COVID-19 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD APLICA URMATOARELE MASURI PENTRU PERIOADA STARII DE URGENTA

    • SUSPENDAREA ACTIVITATII CU PUBLICUL (acordarea de: bilete de calatorie, carduri europene pentru dizabilitate, legitimatii de transport);

Pentru situatiile care impun urgenta maxima, solicitantul poate transmite cererea prin posta, sau la adresa de mail si fax: office@dqaspcbn.ro, fax. 0263/ 215752, urmand a i se remite documentele solicitate prin posta.


    • SUSPENDAREA ACTIVITATII DE INCASARI IN NUMERAR, platile realizandu-se prin virament bancar

noi masuri.pdf

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

 

COPII

 

1.Se prelungește valabilitatea certificatelor de handicap pentru copii?

 

Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a Certificatelor de handicap, pentru adulți șicopii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), vă rugăm să contactați DGASPC-urile, care in funcție de județ sau sector, au stabilit metode flexibile de a derula procedura de evaluare. Art . 39/Decret 16.03.2020 –Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate își prelungesc valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. Art. 14/Decret 16.03.2020 –Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

 

2.Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele sociale, provizorii și de funcționare?

 

Da, valabilitatea lor se prelungește până la încetarea stării de urgență.Art. 40/Decret 16.03.2020 -Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare a căror valabilitate expiră in perioada de urgență declarată, îșiprelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 

3.Ce se întâmplă cu valabilitatea documentelor depuse la dosarul pentru emiterea sau prelungirea certificatului de handicap, pentru adulți și copii?

 

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.Art. 14/Decret 16.03.2020 –Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

 

  1. Care este termenul de răspuns pentru petiții și solicitările formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public?

 

Pe perioada stării de urgență termenele legale stabilite se dublează.Art. 56/Decret 16.03.2020 -Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

 

5.Se primesc in continuare alocațiile si indemnizațiile de handicap?

 

Alocațiile și indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS efectuează în continuare plăți.

 

6.Cum se primesc în condițiile stării de urgență, tichetele de călătorie?

 

Tichetele de călătorie se vor transmite prin poștăde către DGASPC-uri. Vă rugăm săcontactați DGASPC-UL din teritoriu pentru îndrumări.

7.Profesorii de sprijin și profesorii consilieri sunt plătiți în această perioadă de întrerupere a activității școlare?

 

Cine îi organizează să facă materiale școlare? Vă rugăm să contactați Ministerul Educației și Cercetării pentru detalii pe acest subiect. Ce se întâmplă în cazul în care se îmbolnăveștede COVID19 un copil cu sau fără handicap dintr-o familie monoparentală sau biparentală? Merge sau nu părintele cu el în spital? Conform legislației în vigoare, unitatea spitalicească decide modalitatea de internare a minorului. În cazul copilului cu handicap, internarea se face cu însoțitor.

 

8.Dar dacă se îmbolnăvește părintele?

 

Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță Primăria de domiciliu, și anume SPAS (Serviciul Public de Asistență Socială), dacă nu sunt rude/cunoștințe.

 

9.În cazul custodiilor comune și a rămânerii copiilor în case datorită închiderii școlilor, se mai respectă programul stabilit de instanță sau se izolează copiii acolo unde au domiciliul?

 

Se respectăprogramul stabilit de instanță șise recomandă părinților găsirea unor soluții benefice pentru copii.

 

 

 ADULȚI

 

1.Se prelungește valabilitatea certificatelor de handicap pentru copii?

 

Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a Certificatelor de handicap, pentru adulți și copii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.

Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), vă rugăm să contactați DGASPC-urile, care in funcție de județ sau sector, au stabilit metode flexibile de a derula procedura de evaluare. Art . 39/Decret 16.03.2020 –Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate își prelungesc valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. Art. 14/Decret 16.03.2020 –Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

 

2.Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele sociale, provizorii și de funcționare?

 

Da, valabilitatea lor se prelungește până la încetarea stării de urgență.Art. 40/Decret 16.03.2020 -Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare a căror valabilitate expiră in perioada de urgență declarată, îșiprelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 

3.Ce se întâmplăcu valabilitatea documentelor depuse la dosarul pentru emiterea sau prelungirea certificatului de handicap, pentru adulți și copii?

 

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.Art. 14/Decret 16.03.2020 –Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

 

4.Care este termenul de răspuns pentru petiții și solicitările formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public?

 

Pe perioada stării de urgență termenele legale stabilite se dublează.Art. 56/Decret 16.03.2020 -Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

 

5.Se primesc in continuare alocațiilesi indemnizațiilede handicap?

 

Alocațiile și indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS efectuează în continuare plăți.

 

6.Cum se primesc în condițiile stării de urgență, tichetele de călătorie?

 

Tichetele de călătorie se vor transmite prin posta de către DGASPC-uri. Vă rugăm sa contactați DGASPC-UL din teritoriu pentru îndrumări.

 

7.Ce se întâmplă cu persoanele care au handicap grav dacă se îmbolnăvesc de COVID19?

 

Conform legislației în vigoare, se interneazăîmpreună cu însoțitorul în unitatea spitalicească.

 

8.Ce se întâmplă cu persoanele cu handicap grav,dacă însoțitorii lor se îmbolnăvesc de COVID19 și sunt spitalizați sau carantinați/izolați la domiciliu?

 

Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță Primăria de domiciliu, și anume SPAS (Serviciul Public de Asistență Socială), dacă nu sunt rude/cunoștințe. Prin aceste răspunsuri am încercat să venim în întâmpinarea solicitărilor semnalate de dumneavoastră. Acest document va fi completat pe măsură ce vom sesiza noi aspecte care trebuie aduse la cunoștința publicului și pe această cale vă rugăm să ne adresați orice întrebare legată de COVID19 și măsurile luate în sfera noastră de activitate.Vă mulțumim!Echipa ANDPD

 

Sursa:  http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf 

Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului,  precum    și  certificatele        de încadrare    în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,    a    căror    valabilitate    expiră    în    perioada    de    urgență declarată, își prelungesc    valabilitatea până la încetarea stării de urgență

Anunt+9922.pdf

 

Ca urmare a măsurilor de protecţie a populaţiei împotriva COVID-19 vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 11.03.2020 şi până la noi reglementări Serviciul Evaluare Complexă a Copilului va prelua dosare (cazuri noi) precum şi documentele necesare pentru copilul pentru care se solicită reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap online sau prin reprezentanţii Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei de domiciliu.

Pentru a asigura continuitatea drepturilor de care beneficiază copilul încadrat în grad de handicap, vă rugăm să luaţi măsurile care se impun pentru transmiterea documentelor în timp util.

Relaţii suplimentare la telefoanele:

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului

 

Ca urmare a măsurilor de protecţie a populaţiei împotriva COVID-19 vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 11.03.2020 şi până la noi reglementări Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap prelua dosare (cazuri noi) precum şi documentele necesare pentru persoanele care solicită reevaluarea în vederea încadrării în grad de handicap, online sau prin Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei de domiciliu.

Pentru a asigura continuitatea drepturilor de care beneficiază persoanele încadrate în grad de handicap , vă rugăm să luaţi măsurile care se impun pentru transmiterea documentelor în timp util.

Relaţii suplimentare la telefoanele:

Avand in vedere recomandarile Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, inaintate prin Dispozitia metodologica nr. 6377/09.03.2020, privind masurile de prevenire ce trebuie luate în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății lucrătorilor, dar și acoperirea situațiilor apărute ca urmare a imposibilității unui număr de lucrători de a-și desfășura activitatea la locul de muncă, în contextul existenței virusului COVID-19:

În perioada 12.03.2020-31.03.2020, NU se vor prelua cereri/dosare in vederea admiterii in centrele rezidentiale pentru adulti, din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud.

DGASPC B-N nu închide porțile, modifică doar modalitățile de acces!

DGASPC B-N ia măsuri de protejarea copiilor și a persoanelor adulte vulnerabile (instituționalizate sau din comunitate):

Având în vedere necesitatea de a asigura unele măsuri pentru prevenirea și combaterea infectiilor de natură virală, precum și numărul mare de petenți care se deplasează din întreg județul la DGASPC B-N pentru a solicita informații sau a depune documente, până la data de 31.03.2020 inclusiv, angajații înstituției își vor desfășura activitatea prin metode alternative (telefon, online sau corespondență poştală).

În sprijinul persoanelor care au nevoie urgentă de documente, acestea se vor transmite prin poștă.

În situația în care se identifica o situație de urgență, intervenția va fi corespunzătoare!

anunt DGASPC B-N.pdf

In contextul riscului de raspandire cu CORONA VIRUS COVID- 19, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTR1TA- NASAUD APLICA URMATOARELE MASURI, PENTRU PERIOADA 11.03.2020- 22.03.2020:

- SUSPENDAREA ACTIVITATII CU PUBLICUL( acordarea de: bilete de calatorie, carduri europene pentru dizabilitate, legitimatii de transport); Pentru situatiile care impun urgenta maxima, solicitantul poate transmite cerere prin posta, sau la adresa de mail : office@dgaspcbn.ro, fax.0263/215752, urmand a i se remite documentele solicitate prin posta.

- SUSPENDAREA ACTIVITATII DE INCASARI IN NUMERAR, platile realizandu-se prin virament bancar.

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții http://andpdca.gov.ro/

Covid(1).pdf

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333