You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, BUGET, SALARIZARE

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, BUGET, SALARIZARE

Serviciului Financiar - Contabil,Buget,Salarizare

asigurarea gestionarii eficiente a resurselor financiare ale DGASPC, urmarind incadrarea platilor nete de casa in limita prevederilor bugetare aprobate, urmata de reflectarea acestora in balantele de verificare ; intocmirea statelor de plata, in vederea acordarii la termenele stabilite de Trezoreria Bistrita a drepturilor de personal cuvenite salariatilor institutiei ; acordarea prestatiilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati, in baza listelor cu beneficiarii in plata, transmise de compartimentul “Drepturi si facilitati”, pentru care sunt necesare urmatoarele acte : cerere de solicitare a incadrarii in grad de handicap,adeverinta pentru ridicarea drepturilor persoanei cu handicap in caz de deces decatre apartinatori,cerere de solicitare a drepturilor prin caseria unitatii a mandatelor intoarse si retransmise; efectuarea operatiunilor de incasari si plati ale DGASPC , pentru care se folosesc urmatoarele documente : Dispozitie de incasare/Dispozitie de plata ; urmarirea debitelor aferente beneficiarilor internati in centrele rezidentiale pentru adulti ; asigurarea urmaririi sumelor de recuperat de la persoanele cu handicap/apartinatori, acordate in baza Legii 448/2006, verificarea contractelor/actelor aditionale privind angajamentul de plata a dobanzii aferente contractelor de imprumut pentru achizitii de autovehicul/adaptare locuinta potrivit nevoilor individuale, aferente persoanelor cu dizabilitati, distict pe fiecare beneficiar ; verificarea soldului contului 121 -Rezultatul patrimonial-, in vederea reflectarii corecte in cadrul acestuia a deficitului/excedentului patrimonial;

Telefoane utile

Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare

0742 056 446

Help Line - Copiii singuri acasa

0800 070 040 http://copiisinguriacasa.ro

Linie gratuita de consiliere pentru parinti

0800 070 009

Asociația Telefonul Copilului

116 111

http://www.telefonulcopilului.ro

Un internet mai sigur pentru copii. Semnalarea cazurilor de violență prin internet se poate face accesând site-ul:

https://oradenet.salvaticopiii.ro

Protectia consumatorilor

https://infocons.ro

Numar unic national pentru copii

Serviciu gratuit

119

Linie telefonica gratuită pentru victimele violenței domestice

0800 500 333